PROGRAMMA OPLEIDING BUSINESS CONTROL

Het curriculum is als volgt opgebouwd:

obc programma

Alle deelnemers volgen de modules Strategic Business Control en Introductie Governance Risk & Compliance. Vervolgens hebben de deelnemers de mogelijkheid te kiezen tussen de module Managerial Business Control (met als thema’s Personal Impact en Data Analytics & New Technologies) of de module Advanced Governance, Risk & Compliance. De modules Strategic Business Control en Managerial Business Control worden afgesloten met een paper over de eigen organisatie waarin een organisatievraagstuk centraal staat. De module Advanced Governance, Risk & Compliance wordt afgesloten met een landelijk examen.

Graag meer informatie over het programma?

“De stevige aandacht voor het vergroten van mijn Personal Impact naast de hardere vakken was voor mij een reden om te kiezen voor de deze opleiding”

onderwijsbijeenkomsten

Onderwijsbijeenkomsten

Het onderwijs vindt plaats in de School of Business and Economics in het centrum van Maastricht. In de nabije omgeving van het gebouw zijn de universiteitsbibliotheek, diverse eetcafés en restaurants. De opleiding start jaarlijks in februari, mei, september en november, en het onderwijs vindt plaats op donderdagmiddag en-avond om de week behalve tijdens de meeste schoolvakanties. De onderwijstijden zijn van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 21.00 uur. Het secretariaat van de opleiding kan een gedetailleerd onderwijsrooster verstrekken. Het onderwijs is in het Nederlands.

Duur

De Opleiding Business Control duurt 12 maanden en bestaat uit 20 donderdagmiddag en-avond combinaties.  Omdat het onderwijs om de week plaatsvindt is steeds sprake van twee weekenden tussen de onderwijsbijeenkomsten in wat het gemakkelijker maakt voor deelnemers om zich voor te bereiden op de komende bijeenkomst. De voorbereidingstijd voor een donderdag is ongeveer drie uur. Dit leidt ertoe dat er sprake is van een goede ’work-life-opleiding- balance’.

“Als ik weer voor de keuze zou staan zou ik het zo weer doen”

Diploma

De deelnemer die de opleiding succesvol afsluit ontvangt een diploma van Universiteit Maastricht. Dit diploma betreft geen bachelor- of masterdiploma (daarvoor is het aantal studiepunten van de opleiding niet omvangrijk genoeg) maar de opleiding is nadrukkelijk wel op universitair niveau. Afgestudeerden tonen dan ook met het diploma aan dat zij op universitair niveau zijn opgeleid en dat zij functies kunnen bekleden waarbij een universitaire opleiding gevraagd wordt.
.
Daarnaast wordt de deelnemer ingeschreven in het register van Business Controllers dat door Universiteit Maastricht wordt beheerd. Deelnemers mogen naar afronding van de Opleiding Business Control de niet-beschermde titel Business Controller (BC) voeren. Deze titel fungeert ter identificatie van de beroepsuitoefenaar en als kwaliteitskeurmerk. Het kwaliteitsimago van Universiteit Maastricht geeft het diploma extra gewicht.
NB: Afgestudeerden hebben niet het recht het dienstmerk Registercontroller (RC) te voeren dat wordt beheerd door de Vereniging van Registercontroller.

maastricht obc | opleiding business control | universiteit maastricht

Download gratis de brochure met uitgebreide
informatie over de OBC-opleiding